In English

Evaluation of WST Method as a Fatigue Test for Plain and Fiber-reinforced Concrete - experimental and numerical investigation

Kamyab Zandi Hanjari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. 111 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:17, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: fatigue, concrete, fiber-reinforced, wedge splitting test (WST), inverse analysis, stress-crack opening relationshipPublikationen registrerades 2006-09-07. Den ändrades senast 2014-10-27

CPL ID: 19633

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek