In English

Sättningar vid övergång mellan bro och bank

Settlements at transition between bridge and embankment

Seref Özcelik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:15, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19632

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek