In English

Design with regard to explosions

Ulrika Nyström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:14, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Explosions, dynamics, impulse load, reinforced concrete, SDOF system, equivalent static load, damage curvesPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek