In English

Pedestrian timber bridges with glulam beams and LVL deck

Stefano Battocchi ; Andrea Polastri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:12, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Timber bridge, glulam, plywood and LVL timber products, glued connections, loading wheel tread, mechanical slab behaviour.Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19629

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek