In English

Förekomst av koppar i dricksvatten. En studie av bostadsbestånd uppförda under 1940-2000

The occurrence of copper in drinking water. A study of housing accommodation built during 1940-2000

Per-Arne Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:9, 2006.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19628

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek