In English

Fatigue in Plain Concrete Phenomenon and Methods of Analysis

Payman Ameen ; Mikael Szymanski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:5, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fatigue, plain concrete, cyclic loading, modified Maekawa concrete model, plasticity-damage bounding surface model, constitutive relations, constitutive modelling, concrete in compressionPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19627

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek