In English

En effektivare byggprocess genom standardisering, kommunikation och erfarenhetsåterföring

Increased efficiency of the construction process by standardisation, communication and transference of experience

Malin Persson ; Veronica Sköld
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:3, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: construction process, project participants, increased efficiency standardisation, industrialisation, communication, transference of experiencePublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19626

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek