In English

Stress-laminated timber T-beam and box-beam bridges

Agnieszka Gilun ; Julia Meronk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:2, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: T-beam bridge, box-beam bridge, glulam, stress-laminated decks, timber bridgePublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19625

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek