In English

Market Analysis of the Swedish IT-consulting Industry

Atko Babic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-04-02. Den ändrades senast 2014-04-24

CPL ID: 196128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek