In English

Method development and determination of silver release from wound care products at different moisture levels

Sebastian Åkesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-04-01.

CPL ID: 196077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek