In English

Kollaps av GC-bro S950 i Kil. En analys av brons verkningssätt

Failure of pedestrian bridge S950 in Kil. An analysis of the bridge’s behaviour

Kristian Johnsson ; Martin Malo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:1, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19605

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek