In English

Photon triggered controlled drug-release from implant surfaces

Sara Berlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-04-01. Den ändrades senast 2014-04-01

CPL ID: 196030

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek