In English

Design of a retail orthotics-milling machine around a movement platform with a spindle - Implications of transferring an industrial product to a retail or medical environment

Mari Östin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-31.

CPL ID: 195978

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek