In English

Creating a supplier classification model for an existing international supply base

Toni Hastenpflug ; Sixten Sidfeldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:004, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-31.

CPL ID: 195957

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek