In English

Managing customer value in volunteer based temporary project organizations

JONATHAN WICKMAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:13, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-28. Den ändrades senast 2014-03-28

CPL ID: 195898

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek