In English

Kulturskola i Borås - arkitektur som redskap i en kreativ miljö

An Arts School in Borås - architecture as a tool in a creative environment

Therese Andersson Wåhlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-27. Den ändrades senast 2014-03-27

CPL ID: 195802

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek