In English

Development and improvement of the Chalmers' driving simulator

Alberto Morando
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX006/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-26.

CPL ID: 195703

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek