In English

3D finite difference time domain simulations and analysis of thrombolytic treatment for microwave measurements of stroke patients

Antti Stålnacke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX007/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-26. Den ändrades senast 2014-03-26

CPL ID: 195702

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek