In English

Distribution of surfactants in mixed micelles

Lovisa Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-03-25. Den ändrades senast 2014-03-25

CPL ID: 195665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek