In English

Development of structured illumination microscopy for single-cell studies

Christina Jensen ; Karin Södervall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX005/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-24. Den ändrades senast 2014-05-02

CPL ID: 195491

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek