In English

Applicability and accuracy of quantitative forecasting models applied in actual firms A case study at The Company

Johan Egnell ; Linnea Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 62 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:115, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-19. Den ändrades senast 2014-03-19

CPL ID: 195304

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek