In English

Multi-axial fatigue models for composite lightweight structures

Hartwig Pörtner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:79, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-17. Den ändrades senast 2014-03-17

CPL ID: 195134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek