In English

Valuationwork among entrepreneurs in Nairobi, Kenya

Erik Woxlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 52 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:123, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-03-14. Den ändrades senast 2014-03-14

CPL ID: 195037

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek