In English

Utveckling av datorbaserat verktyg för driftkontroll av luftbehandlingsaggregat. Användar- och marknadsförutsättningar samt prototypframtagning

Development of a computer-based tool for operation control of air-handling units. User and market aspects together with prototype development

Frida Johannisson ; Bettina Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 70 s. Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik, ISSN 9986986; 2004:03, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: luftbehandlingssystemPublikationen registrerades 2006-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19498

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek