In English

Vad är det som gör att kunder ändrar preferens och lojalitet från ett företag till ett annat

What makes customers change their loyalties and preferences from one company to another? - A case study: Burger King vs McDonalds

Håkan Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:120, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]