In English

Datorsimulering av grundvattensituationen kring Kikås avfallsanläggning

Computer simulation of the groundwater situation around Kikås disposal plant

Maria Berglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:96, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19496

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek