In English

Datorsimulering av grundvattensituationen kring Kikås avfallsanläggning

Computer simulation of the groundwater situation around Kikås disposal plant

Maria Berglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:96, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]