In English

Evaluation of "T-bladsmetoden" An assesment of a proposed evaluation method for excess water

Abdikhani Shuriye
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:10, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: T-bladsmetoden, Excess water, key performance indicators, wastewater management, sewage system, infiltration, inflowPublikationen registrerades 2014-03-13. Den ändrades senast 2014-03-13

CPL ID: 194881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek