In English

Luftdistributionssystem med låga tryckfall. En mätbaserad studie med tryck- och flödesförhållanden

Air distribution duct system with low pressure drops. A measurement study.

Rickard Lindén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 86 s. Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik, ISSN 9986986; 2004:07, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19488

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek