In English

Study of the secondary settler capacity at Gryaab

Zhou Yue
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:12, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: activated sludge, sludge volume index, settling, flocculation, sedimentation, zone settling velocity, solids flux, concentration of sludge, polymer, degassing.Publikationen registrerades 2014-03-13. Den ändrades senast 2014-03-13

CPL ID: 194877

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek