In English

Combined absorption desiccant air-conditioning. Case study on a heat driven hybrid cooling-dehumidifaction system without evaporative cooling devices or wet cooling tower

Nathan Rona
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik, ISSN 9986986; 2005:05, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Air conditioning, Air-cooled, Absorption chiller system, Dessicant cooling, Desiccant dehumidification, Dedicated Outdoor Air Systems, Heat driven air conditioning, Solar Air conditioning, Waste heat utilization, Water conservationPublikationen registrerades 2006-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19487

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek