In English

Partikulära luftföroreningar i operationsrum. En mätstudie

Particulate Airborne Contaminants in Operating Theatres

Helena Matsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 55 s. Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik, ISSN 9986986; 2004:06, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: partikelhalt, operationsrumPublikationen registrerades 2006-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19486

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek