In English

Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB

Efficiency development of welding department, Horredsmattan AB

Victor Olsson ; Jonatan Sallén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-03-12. Den ändrades senast 2014-03-24

CPL ID: 194811

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek