In English

Numerical modelling and experimental investigations of a flocculation unit at Överby drinking water treatment plant

Ismael Jama Mohamed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:150, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: CFD, flocculation unit, drinking water, sliding mesh, ADVPublikationen registrerades 2014-03-11. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 194783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek