In English

Shorelines: Re-thinking and learning from the industrial heritage in Gothenburg

Yifan Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-11. Den ändrades senast 2014-03-11

CPL ID: 194766

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek