In English

Indelning av produktutvecklingsprocesser - utvecklingen av en logisk struktur över industriella produktutvecklingsprocesser

Categorization of product development processes - On the development of a logic structure over industrial product development processes

Amer Catic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19465

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek