In English

Adaptable Design for the HSB Living Lab flexible, co-created spaces in student housing

Paul Balay ; Shea Hagy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-06. Den ändrades senast 2017-11-29

CPL ID: 194591

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek