In English

Creating Spaces of Possibility in Gothenburg - a tactical approach

Asgeir Sigurjonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-04. Den ändrades senast 2014-03-04

CPL ID: 194389

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek