In English

Ultrafine particles in different environments

Elena Rodriguez Diaz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 88 s. Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik, ISSN 9986986; E2004:04, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19438

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek