In English

Bivouac - a mobile centre for climbing tourists in Bohuslän

Astrid Humerfelt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-04. Den ändrades senast 2014-03-04

CPL ID: 194372

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek