In English

Sorting out waste - The development of a recycling station for public indoor environments

Anna Johansson ; Agnes Lindahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-03-04. Den ändrades senast 2014-03-26

CPL ID: 194362

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek