In English

Success factors in commercial property projects: the contractor’s perspective

HENRIK LILJEDAHL ; JON MÖLLER
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:7, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Profitability, construction, project, production, management, teamPublikationen registrerades 2014-02-27. Den ändrades senast 2014-02-27

CPL ID: 194216

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek