In English

En kvittoskannare Implementering av optisk teckenigenkänning för Android-enheter

Josefina Andreasson ; Mattias Fridén ; Cecilia Geijer ; Johan Gustavsson ; Johannes Jansson ; Anton Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 81 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

I denna rapport beskrivs utvecklingen av en Android-applikation vars syfte är att underlätta kvittohanteringen för studenter. Många studenter har svårt att hålla ordning på sina utgifter och sina kvitton. Med hjälp av optisk teckenigenkänning kan kvitton läsas av genom en mobiltelefons inbyggda kamera för att sedan sparas lättillgängligt och lättöverskådligt i applikationen. Inom projektgruppen togs en kravspecifikation fram i vilken de olika kraven sorterades i olika prioritetsnivåer. En enkätundersökning bland studenter på Chalmers användes för att korrigera krav- specifikationen men bekräftade även i stora drag de redan satta kraven för applikationen. Vidare beskriver rapporten hur de olika delarna av applikationen implementerades samt det agila arbetssätt som gruppen använde för utvecklingen. Som resultat av arbetet finns nu en fungerande alfaversion av applikationen för vidareutveckling av gruppen eller tredje part.

Nyckelord: Android, OCR, Kvitton, Agil utvecklingPublikationen registrerades 2014-02-27. Den ändrades senast 2017-11-29

CPL ID: 194212

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek