In English

God vardagsmiljö på Ringön - Att integrera ett industriområde i staden på verksamheternas villkor

Good Everyday Environment in Ringön, Gothenburg - Integrating an industrial area with the city on the business' terms

Helena Rengemo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-26. Den ändrades senast 2014-02-26

CPL ID: 194201

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek