In English

Implementation of sea loads in Adams

Lilly Ma ; Jonathan Rydberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:02, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-26. Den ändrades senast 2014-02-26

CPL ID: 194160

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek