In English

Evaluation of Ground Penetrating Radar as a Non-Destructive Investigation Method in Concrete Elements

PAUL POPA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ground penetrating radar, non-destructive testing, concrete, 3D mapping, corrosionPublikationen registrerades 2014-02-24. Den ändrades senast 2014-02-24

CPL ID: 194107

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek