In English

Industrialised building processes for Platforms

Frida Holmquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Buildings process, industrialisation, production strategies, design process,industrialised design process.Publikationen registrerades 2014-02-21. Den ändrades senast 2014-02-21

CPL ID: 194068

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek