In English

Variationsanalys av monteringsprocesser - Variations- och monteringssimulering av IRC5 styrskåp för ABB inom projektet Factory in a box

Variation analysis of assembly processes - Variation and assembly simulation of the control cabinet IRC5 for ABB within the project Factory in a box

Jimmy Karlsén-Florén ; Bo Vesterlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19406

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek