In English

Longitudinal dynamics analysis of a city bus in traffic

David Elebring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX003/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-02-21. Den ändrades senast 2014-02-21

CPL ID: 194045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek