In English

Simulering av transportflödet vid Volvo Cars Engines produktionsenhet i Uddevalla

Simulation of the logistics flow at Volvo Cars Engines production unit in Uddevalla

Tomas Björsell ; Andreas Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19404

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek