In English

Ett mätsystem för kontroll av CO2e-besparingar i lastbilsbaserade jordbruksapplikationer - Öppnar för möjligheter till utsläppshandel

A Measured System for Monitoring CO2e Savings in Truck-based Agricultural Applications - Creating Opportunities for Emissions Trading

Sara Johansson ; Martin Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-04-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19400

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek